Kvalitet & miljö

EKO Skogs miljö- och kvalitetspolicy:
EKO Skog strävar hela tiden efter att hålla högsta möjliga kvalitet -och ständigt förbättra den, utan att ge avkall på vårt miljötänkande.
Vi följer med i utvecklingen och arbetar för att överträffa våra kunders kvalitets- och miljökrav.
Det gör vi genom: 
- Långsiktiga kundrelationer
- Att utföra vårt arbete rätt från början och i rätt tid
- Att ständigt arbeta för att minska vår miljöpåverkan
- Att ta hänsyn till förbrukning av energi och naturresurser
- Kompetent och motiverad personal med hjälp av utbildning och information

Till startsidan hem

Om EKO Skogs medarbetare personal

Om EKO Skogs tjänster våra tjänster

Om vår kvalitets- och miljöpolicy kvalitet & miljö

Bilder från olika uppdrag bilder

Kvalitet och miljö var viktigt redan från företagsstarten varför båda faktorerna inkluderades i affärsidén.

Några praktiska exempel på hur EKO Skog arbetar för miljön:
- Vi väljer arbetssätt och -material som är minst skadlig för miljön.
- Vi undviker emballage varför exempelvis allt bränsle inhandlas på lösvikt i egna behållare.
- Allt avfall källsorteras och lämnas till kommunens miljöstationer.
- Varje bil har kärl för källsortering. Kasserade kedjor, svärd och liknande återlämnas till inköpsstället

 

EKO Skog  |  Godegård  |  59198  MOTALA  |  0141-801 47  |  070-667 46 26   |  info@ekoskog.com